PREZENTAREA PROIECTULUI „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL „SF. NICOLAE” A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES”, Cod MySMIS 117849

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL „SF. NICOLAE” A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES”, Cod MySMIS 117849

“RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL „SF. NICOLAE” A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES”, Cod MySMIS 117849, ca urmare a derulării contractului de finanțare nr. 1670 / 26.03.2018 cu Autoritatea de Management Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene prin Organism intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD VEST OLTENIA. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Locul de implementare al proiectului este Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt.

Data de începere a proiectului este 01.02.2017, iar data finalizării proiectului este 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este 7.831.852,39 lei, din care 7.579.327,41 lei reprezinta finantare nerambursabilă. Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 6.442.428,30 lei.

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, conservarea, protejarea şi menţinerea stilului arhitectonic al Bisericii Sf Nicolae si Turnului Clopotnita – Mânăstirea Călui, județul Olt ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Vest Oltenia și păstrarea culturii tradiţionale româneşti, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. OS1: Restaurarea și conservarea Bisericii Sf Nicolae si Turnul Clopotnita -Mânăstirea Călui, ca premisă a creșterii turismului cultural în zona Sud Vest Oltenia

2. OS2: Introducerea în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional, în vederea creșterii numărului de turiști în zonă

3. OS3: Diversificarea serviciilor cultural – religioase oferite de Mânăstirea Călui prin organizarea și desfășurarea a minim 3 evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor locale

4. OS4: Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței economice și sociale locale

5. OS5: Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona Sud Vest Oltenia

Rezultatele proiectului: ca urmare a realizării proiectului au fost restaurate , protejate și conservate două obiective de patrimoniu, respectiv monumentele istorice Biserica Sf Nicolae și Turnul Clopotniță în cadrul Mânăstirii Călui. Începând cu primul an de exploatare , se urmărește creșterea numarului de vizitatori de la 150 în prezent la minim 500.

Conferința de presă va avea loc în data de 23 decembrie 2023, ora 12:30în incinta Mânăstirii Călui, Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt. Activităţile proiectului sunt disponibile și pe site-ul www.manastirea-calui.ro

Orice alte informații suplimentare pot fi solicitate la tel. nr. 0249 / 421.026 ,

BENEFICIAR
MÂNĂSTIREA CĂLUI
Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt